Działki budowlane – Dąbcze, ul. Malwowa

 • 524 000PLN
Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska
Sprzedaż

Działki budowlane – Dąbcze, ul. Malwowa

Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska
 • 524 000PLN

Tytuł

ID: HZSDZDBML1122
 • Budowlana
 • Typ działki
 • Działki i grunty
 • Typ nieruchomości
 • 2385
 • Działka m²

Opis

Na sprzedaż działki budowlane – Dąbcze, ul. Malwowa.
Obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dostępne wszystkie media. Teren płaski i dobrze skomunikowany.

Zakup bez prowizji dla biura. Zapraszamy!

Cena:
– 524 000 zł – za działki 69/34 + 69/36
– Kupujący nie płaci prowizji dla biura

Lokalizacja:
–  Dąbcze, koniec ulicy Malwowej (zob. mapkę w galerii zdjęć)
–  wokół nowa zabudowa jednorodzinna

Powierzchnie i wymiary:
– działki 69/34 + 69/36 o łącznej pow. 2385 m2
– wymiary działek widoczne w galerii zdjęć

Rodzaj/typ:
– działki 69/34 + 69/36 – zabudowa mieszkaniowa + tereny zielone
–  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
–  szczegółowe ustalenia MPZP zamieszczono na końcu ogłoszenia
–  link do MPZP: https://administracja.gison.pl/mpzp-public/rydzyna/uchwaly/U_2022_336_XLIII.pdf

Media:
prąd, gaz, woda i kanalizacja (zob. mapkę w galerii zdjęć)

Dojazd:
–  obszar dobrze skomunikowany
–  dojazd ul. Malwową oraz ul. Storczykową

Stan prawny:
działki po podziale, gotowe do sprzedaży

Zakup bez prowizji dla biura. Zapraszamy!
Bliższe informacje pod nr telefonu 609 767 234.

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Dla terenów MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagosp. terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, garaży, budynków gospodarczych, budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat;
3) na jednej działce dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) jednego budynku towarzyszącego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2,
c) jednej wiaty;
4) dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy, istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej bez prawa ich rozbudowy;
5) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 35 % powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 30 % powierzchni działki;
8) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 15°;
9) wysokość budynków mieszkalnych nie więcej niż 10,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 7,5 m dla budynków z dachem płaskim;
10) wysokość budynków towarzyszących nie więcej niż 6,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 4,0 m dla budynków z dachem płaskim;
11) wysokość wiat nie więcej niż 4,0 m;
12) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki, w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca garażowe;
13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 800 m2.

Dla terenów MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagosp. terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy usługowej;
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych, budynków usługowych, garaży, budynków gospodarczych, budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat;
3) na jednej działce dopuszczenie lokalizacji:
a) maksymalnie dwóch budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, albo jednego budynku mieszkalno-usługowego,
b) jednego budynku towarzyszącego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2,
c) jednej wiaty;
4) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy – 35 % powierzchni działki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 20 % powierzchni działki;
7) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 15°;
8) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych nie więcej niż 10,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 7,5 m dla budynków z dachem płaskim;
9) wysokość budynków towarzyszących nie więcej niż 6,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 4,0 m dla budynków z dachem płaskim;
10) wysokość wiat nie więcej niż 4,0 m;
11) lokalizację miejsc parkingowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej o funkcji usługowej, wliczając w to miejsca garażowe;
12) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 800 m2.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem na terenach MN i MN/U:
1) minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;
2) minimalna powierzchnia działki 800 m2;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg wewnętrznych i publicznych od 70° do 110°.

Video

Szczegóły

Zaktualizowano na 11 grudnia, 2023 w 2:03 pm
 • ID: HZSDZDBML1122
 • Cena: 524 000PLN
 • Pow. terenu: 2385 m²
 • Typ nieruchomości: Działki i grunty
 • Stan nieruchomości: Sprzedaż
 • Typ działki: Budowlana
 • Ogrodzenie: nie
 • Media: woda, prąd, kanalizacja, gaz
 • Dojazd: polny
 • Okolica: las, otwarty teren
 • Położenie: Pod miastem
 • Adres Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska

Compare listings

Porównać
Maciej Majorczyk
 • Maciej Majorczyk