Teren inwestycyjny – Dąbcze, ul. Malwowa

 • 1 050 000 PLN
Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska
Sprzedaż

Teren inwestycyjny – Dąbcze, ul. Malwowa

Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska
 • 1 050 000 PLN

Tytuł

ID: ID-SDZDBML1122
 • 8356
 • Działka m²
 • ID-SDZDBML1122
 • ID
 • Działki i grunty
 • Typ nieruchomości

Opis

Na sprzedaż teren inwestycyjny o pow. 8356 m2 – Dąbcze, ul. Malwowa.
Obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową.
Dostępne wszystkie media. Teren płaski i dobrze skomunikowany.

Możliwość zamiany na dom z rynku wtórnego lub nowy wykończony.

Zakup bez prowizji dla biura. Zapraszamy!

Cena:
1.050.000,00 zł
Kupujący nie płaci prowizji dla biura

Lokalizacja:
–  Dąbcze, koniec ulicy Malwowej (zob. mapkę w galerii zdjęć)
–  wokół nowa zabudowa jednorodzinna

Powierzchnie i wymiary:
– pow. łączna 8356 m2
– wymiary widoczne w galerii zdjęć
– podział terenu przewidziano w miejscowym planie zagosp. przestrzennego

Rodzaj/typ:
–  działka budowlana
–  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
–  szczegółowe ustalenia MPZP zamieszczono na końcu ogłoszenia
–  link do MPZP: https://administracja.gison.pl/mpzp-public/rydzyna/uchwaly/U_2022_336_XLIII.pdf

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania działka stanowi:
–  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
–  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabud. usługowej (MN/U)
–  tereny zieleni naturalnej i wód powierzchniowych śródlądowych (ZO/WS)

Media:
prąd, gaz, woda i kanalizacja (zob. mapkę w galerii zdjęć)

Dojazd:
–  obszar dobrze skomunikowany
–  dojazd ul. Malwową oraz ul. Storczykową

Stan prawny:
–  księga wieczysta bez obciążeń
–  nieruchomość gotowa do sprzedaży

Zakup bez prowizji dla biura. Zapraszamy!
Bliższe informacje pod nr telefonu 609 767 234.

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Dla terenów MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagosp. terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, garaży, budynków gospodarczych, budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat;
3) na jednej działce dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) jednego budynku towarzyszącego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2,
c) jednej wiaty;
4) dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy, istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej bez prawa ich rozbudowy;
5) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 35 % powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 30 % powierzchni działki;
8) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 15°;
9) wysokość budynków mieszkalnych nie więcej niż 10,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 7,5 m dla budynków z dachem płaskim;
10) wysokość budynków towarzyszących nie więcej niż 6,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 4,0 m dla budynków z dachem płaskim;
11) wysokość wiat nie więcej niż 4,0 m;
12) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki, w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca garażowe;
13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 800 m2.

Dla terenów MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagosp. terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy usługowej;
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych, budynków usługowych, garaży, budynków gospodarczych, budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat;
3) na jednej działce dopuszczenie lokalizacji:
a) maksymalnie dwóch budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, albo jednego budynku mieszkalno-usługowego,
b) jednego budynku towarzyszącego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2,
c) jednej wiaty;
4) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy – 35 % powierzchni działki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 20 % powierzchni działki;
7) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 15°;
8) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych nie więcej niż 10,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 7,5 m dla budynków z dachem płaskim;
9) wysokość budynków towarzyszących nie więcej niż 6,0 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 4,0 m dla budynków z dachem płaskim;
10) wysokość wiat nie więcej niż 4,0 m;
11) lokalizację miejsc parkingowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej o funkcji usługowej, wliczając w to miejsca garażowe;
12) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 800 m2.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem na terenach MN i MN/U:
1) minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;
2) minimalna powierzchnia działki 800 m2;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg wewnętrznych i publicznych od 70° do 110°.

Szczegóły

Zaktualizowano na 3 listopada, 2022 w 11:03 am
 • ID: ID-SDZDBML1122
 • Cena: 1 050 000 PLN
 • Pow. działki: 8356 m²
 • Typ nieruchomości: Działki i grunty
 • Status nieruchomości: Sprzedaż
 • Położenie: Pod miastem
 • Ogrodzenie: nie
 • Media: woda, prąd, kanalizacja, gaz
 • Dojazd: polny
 • Okolica: las, otwarty teren
 • Typ działki: Pod inwestycję
 • Adres Malwowa, Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, 64-130, Polska

Wideo

Informacje kontaktowe

Maciej Majorczyk

Zapytaj o tą nieruchomość

Compare listings

Porównać
Maciej Majorczyk
 • Maciej Majorczyk