Kontakt
GSM : +48 609 767 234
maciej@majorczyk.pl

Wyszukiwarka





Cennik



Cena usługi zależna jest od długości czasu i nakładu pracy niezbędnych dla należytego rozwiązania danego problemu czy zagadnienia.

Na życzenie Klienta każda usługa może być wyceniona z góry.

 

Sprawy czasochłonne, wymagające dużego nakładu pracy, wyceniane są indywidualnie, każdorazowo w porozumieniu z Klientem.

Jeśli sprawa wymaga wniesienia określonych opłat urzędowych (np. opłata sądowa, czy skarbowa), zawsze zostaniecie Państwo o tym z góry uprzedzeni.

W przypadku konieczności dojazdu do Klienta, nie pobieramy z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.